Skaftån AB - Gnosjö - Sweden


Vi har lång erfarenhet av:

Tråd, Plåt, Plattjärn, Rör, Packning & Montering m.m.

Sedan 1975 har vi sysslat med legotillverkning och

det vi inte klarar själva köper vi in av traktens många

duktiga företag.

Välkommen med Er förfrågan.


Medlem av Gnosjö Industriförening.

länk.

Skaftån AB

Målskog 5A

SE-335 91  GNOSJÖ

Sweden


Tel.  0370-32 51 00

Fax. 0370-32 51 20

info(at)mardy.se


Stefan Andersson

0708-32 51 00

Gnosjöandan hänger på en tråd.

-inte en svag tvinnad silkestråd, utan på en stark bärkraftig ståltråd. Det var med tråden det började..


Vapensmeder

När de fattiga bondpojkarna befriades från stormaktskrigen under 16- och 1700-talen, tog många unga pojkar från Gnosjöbygden chansen att ta anställning vid gevärsfaktoriet i Huskvarna. De lärde sig hantera järnet som bajonett- och bössmeder.


Vattenhjulen började snurra

Med sin nya kunskap fortsatte de i egna smedjor hemma på fädernegården när freden kom. De drog tråd, först med oxar och hästar som ernergigivare,senare med vattenhjulen som billig och effektiv kraftkälla. Järnbruket i Nissafors producerade järn,ofta med myrmalm från sexton olika sjöar i trakten som bas. Ett segt järn som inte var rostbenäget.

Järnet bars av järnbärarna genom skogarna till Gnosjö, där räckhamrar klöv och bankade ut järnet till smala järntenar som kunde dras till grova och så småningom allt finare trådar i tråddragerierna.


Tillverkningsindustrin föds

Familjen engagerades, trådprodukter som hyskor och hakar,nålar av olika slag producerades av hustru och halvvuxna barn på lediga stunder. Jordbruket bland dessa steniga tegar gav inte mycket och familjerna blev snart beroende av extratillskottet. Produkterna utvecklades, tråden vävdes till duk som blev till mjölksiktar och flugsmällare.

Alltmer avancerade produkter

Vattenkraft ersattes snart av el. Alltmer avancerade produkter började framställas av tråden, nätväggar, produkställ, kundvagnar och skyltställ. Nya material togs in med platsen började en ny epok. Men fortfarande tilläst företaget växa där de en gång började gro.


Utbildningsmöjligheter

Arbetsamhet, nya tekniska lösningar, samarbete, ödmjukhet och respekt för olika yrkesgrupper var tidigt kännetecken för den Gnosjöanda som idag är grogrunden för en modern industriteknologi.

Idag har industri också möjlighet till en omfattande kurs- och utbildningsverksamhet. Gnosjö Vuxengymnasium har också,via sin uppdragsutbildning,goda möjligheter till utbildning inom teknik, data, ekonomi, språk m. m     © Skaftån AB